EL PROJECTE

Situacions posa a les teves mans una proposta apassionant per a Física i Química. Tots els sabers curriculars es despleguen amb metodologies actives a través de missions que parteixen de l’entorn proper.

Un projecte gamificat amb reptes estimulants i significatius perquè l’alumnat construeixi el seu aprenentatge i desenvolupi de manera autònoma el raonament científic.

Mitjançant tasques i projectes col·laboratius que comencen amb una situació real d’aprenentatge, l’alumnat podrà descobrir l’atractiu de la investigació consolidant sabers i reforçant la reflexió crítica.


 • Aplica els principis del Disseny Universal d’Aprenentatge.
 • Treballa la competència digital.
 • Desenvolupa competències clau i competències específiques.
 • Facilita l’aprenentatge interdisciplinari.
 • Fomenta la resolució col·laborativa de problemes reals.
 • Inclou l’aprenentatge-servei en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Ofereix una avaluació formativa i metacognitiva.
Situacions
Situacions

1. Situació inicial d’aprenentatge

Plantejament d’una situació i d’un repte a càrrec d’un personatge, que encarrega a l’alumnat una missió determinada.

Situacions

Situacions

Situacions
2. Comença

Mobilització dels coneixements previs, amb activitats dissenyades per detectar quins sabers i quines competències específiques té el teu alumnat a l’inici de la unitat.


Situacions

3. Missions

A cada unitat, diferents missions motiven l’alumnat a avançar en les activitats i els problemes per poder resoldre tots els reptes que es presenten.

Situacions

Situacions
4. Pràctica

Pot ser col·laborativa o individual. S’haurà de desenvolupar amb materials reciclats, atès que té una vinculació directa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.


Situacions

5. Producte final

Projecte col·laboratiu on l’alumnat aplica els sabers assolits en la investigació.

Es materialitza en productes reals, com ara un informe de laboratori, un cartell informatiu o un podcast divulgatiu.

Situacions

Situacions

6. Avaluació competencial, metacognitiva i digital

L’alumnat reflexiona sobre el seu nivell d’aprenentatge, les competències assolides i els aspectes que li han semblat més interessants. Té 4 parts:

 • Explora coneixements i competències.
 • Valora el teu aprenentatge.
 • Avalua el treball en grup en matèria d’organització, col·laboració, responsabilitat, recerca, realització de tasques, exposició oral i assoliment d’objectius.
 • L’indici, que l’alumnat obté al final de cada unitat. Tots els indicis que s’acumulin ajudaran a resoldre l’origen del problema i el repte plantejat a l’inici del quadern.

Situacions