EL PROJECTE


T’imagines fer que la Geografia i la Història resultin estimulants per al teu alumnat amb un aprenentatge autònom, actiu i aplicat a la vida real?

Situacions posa l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge. Combinant el rigor dels coneixements històrics i geogràfics propi de Vicens Vives amb metodologies actives, és l’alumnat qui construeix el seu aprenentatge.

Aprofitant el potencial didàctic i l’atractiu de les històries i situacions, aquest projecte parteix de contexts reals. Des d’un repte molt concret, l’alumnat arribarà fins al concepte general i abstracte mitjançant un aprenentatge inductiu.

Situacions

1. Situació inicial d’aprenentatge


Per començar, una situació real o fictícia en format vídeo, presentada de manera narrativa a 1er d’ESO per un personatge-guia, amb un repte final que convertirà l’alumnat en “expert” en el tema que estiguis tractant a classe.

Situacions

Situacions
2. Coneixements previs


A continuació, mobilització de conceptes previs amb activitats dissenyades perquè puguis detectar quins coneixements i competències específiques té el teu alumnat a l’inici de la unitat.


3. Fases d’aprenentatge


Es composen d’activitats que et condueixen al repte o projecte final seguint un fil conductor. Cada fase té la seva puntuació i l’alumnat la podrà resoldre amb l’ajuda dels continguts del quadern i el material de consulta on hi trobarà tots els continguts resumits.

Situacions

Situacions

A 3er, les fases són introduïdes per una newsletter amb dades d’impacte fent èmfasi en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Situacions

A 1er, les fases segueixen una narrativa explicada per un personatge de cada època històrica que dóna sentit a totes les activitats enllaçant els continguts.


Situacions
4. Projecte col·laboratiu


Finalment, el teu alumnat realitza un projecte que reflecteixi la situació inicial. De manera col·laborativa ha d’elaborar un producte on demostri les seves competències en l’àrea en què és “expert”. Amb diverses propostes, des d’un disseny de Visual Thinking a un projecte d’aprenentatge-servei.


5. Avaluació competencial, metacognitiva i digital


Per acabar, el quadern t’ofereix tots el recursos per a una avaluació continua de caràcter formatiu i integrador distribuïts en tres parts:

  • Una avaluació competencial d’anàlisi de fonts històriques i geogràfiques presentades en un context real diferent al de la situació inicial. El teu alumnat les resol només amb les fonts que et proposem.

  • Una avaluació metacognitiva en la qual l’alumnat ha d’omplir una taula amb les competències desenvolupades, acompanyada de preguntes metacognitives: “què t’ha motivat més?”, “com aplicaries el que has après?”.

  • Una autoavaluació digital de contingut teòric i conceptual amb activitats autocorrectives, perquè puguis avaluar quins coneixements han adquirit.
Situacions
Situacions