EL PROJECTE


Com explicaries la vida a la Terra a un extraterrestre?

Tot comença amb una situació: un projecte on tots els sabers curriculars de Biologia i Geologia es relacionen entre sí a través d’una narrativa atractiva que parteix de diferents situacions d’aprenentatge.

L’alumnat protagonitza el seu aprenentatge -concebut des d’un enfocament constructivista- a través de reptes, pràctiques, projectes col·laboratius i activitats significatives vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Situacions de Biologia i Geologia posa al teu abast una gran quantitat de recursos i propostes contextualitzades, que s’adapten a la teva manera de treballar i a les característiques de la teva aula.


  • Aplica els principis del Disseny Universal d’Aprenentatge.
  • Treballa la competència digital.
  • Desenvolupa competències clau i competències específiques.
  • Facilita l’aprenentatge interdisciplinari.
  • Fomenta la resolució col·laborativa de problemes reals.
  • Inclou l’aprenentatge-servei en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  • Ofereix una avaluació formativa i metacognitiva.
Situacions
Situacions

1. Situació inicial d’aprenentatge

Per començar, es presenta una situació real o fictícia en format vídeo amb un repte per desenvolupar, que convertirà l’alumnat en expert en el tema que estiguis tractant a classe.

Situacions

Situacions

Situacions
2. Comença

Mobilització dels coneixements previs, amb activitats dissenyades per detectar quins sabers i competències específiques té el teu alumnat a l’inici de la unitat.


Situacions

3. Tasques d’aprenentatge

Partint d’activitats deductives i competencials, l’alumnat comprendrà el món que l’envolta.

Situacions

Situacions

4. Pràctiques de laboratori STEAM

En les quals s’ha d’utilitzar material reciclat, enfocat a la resolució creativa de problemes i a la formulació d’hipòtesis.
Situacions

Situacions

Situacions
5. Projecte col·laboratiu

A on l’alumnat aplica els sabers i aprèn a interpretar els resultats i a comunicar-los elaborant informes.


Situacions


6. Avaluació competencial, metacognitiva i digital

Una avaluació centrada en les competències clau i competències específiques assolides amb la resolució de les tasques, de les pràctiques i del projecte.

  • Una avaluació competencial amb insígnies de quatre nivells (novell, aprenent, avançat i expert).
  • Una avaluació metacognitiva molt detallada, on l’alumnat valora el propi apre-nentatge, els seus punts forts, el que ha de millorar i què farà per millorar-ho.
  • Una autoavaluació digital dels sabers curriculars, amb activitats autocorrectives, perquè puguis avaluar quins coneixements han adquirit.

Situacions