MATERIAL PER A L'ALUMNAT


Quadern
D'APRENENTATGE


El quadern d’aprenentatge és l’eix vehicular de Situacions i es basa en una metodologia d’aprenentatge constructivista, on l’alumnat aprèn de manera autònoma mitjançant continguts significatius, reptes competencials i l’ús d’eines TIC.


Situacions
Llibre
DE CONSULTA


El llibre amb sabers curriculars essencials i sense activitats complementa el quadern i et serveix de suport per a resoldre les diferents fases d’aprenentatge.

Amb ell l’alumnat es situa directament en el context acadèmic històric i geogràfic.


Situacions
Material Digital


Situacions
 • Un projecte digital complet i innovador on es fusiona el quadern d’aprenentatge i el llibre de consulta a totes les unitats didàctiques.
 • Navegació àgil i senzilla entre activitats, reptes i material de consulta.
 • Activitats de respostes obertes i tancades com a fil conductor del material digital.
 • Avaluació competencial i metacognitiva en format digital.
Situacions


edubook

: Accés a la nostra plataforma multidispositiu

edubook

Pots accedir de manera:

 • Online
 • Offline
 • A través de les nostres Apps per a tablets iOS i Android

 • app ios de edubook        app android de edubook

 • A través de les nostres Apps d'escriptori: Windows, Mac i Linux

Dual
Dual


Integració amb les plataformes digitalsIntegració dels nostres materials amb les principals plataformes digitals:

 • Integració amb Moodle, inclòs Moodle Centros
 • Integració amb Alexia, ClickEdu, Weeras i eScholarium
 • Integració amb Google Classroom

Dual