MATERIAL PER AL PROFESSORAT


Posem a les teves mans tots els recursos que faciliten la teva tasca docent perquè puguis:


 • Ajudar a assolir les competències i els objectius curriculars
 • Proposar projectes significatius, motivadors i rellevants
 • Fomentar un aprenentatge autònom i reflexiu
 • Educar en l’esperit crític i la cultura de pau
 • Promoure el treball en equip dins i fora del centre
 • Desenvolupar la competència digital amb una perspectiva transversal
 • Posar en práctica una avaluació continua, formativa i integradora


Guia DIDÀCTICA

Presenta i desenvolupa cadascuna de les situacions en els apartats següents:

 • Introducció i orientacions didàctiques
 • Temporització
 • Continguts clau i curriculars de l’àmbit social
 • Solucionari de les activitats

Recursos
CURRICULARS

 • Programació i avaluació
 • Proposta curricular
 • Avaluació competencial
Veure Mostra Matemàtiques 1

Veure Mostra Matemàtiques 3


Situacions